Claudicatio Intermittens / Etalagebenen

Wat is Claudicatio Intermittens, ook wel ‘etalagebenen’ genoemd?
Na een stukje lopen komt kramp, moeheid of een doof gevoel in uw been opzetten. Steeds moet u even stilstaan om de pijn te laten zakken. Want wie met deze klachten in een winkelstraat loopt, lijkt steeds even stil te staan om een etalage te bekijken. Stopt u even, dan verdwijnen de klachten, om weer terug te komen als u verder loopt. Een andere benaming voor etalagebenen is symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden, ofwel Claudicatio Intermittens (CI). 

Hoe ontstaan de klachten?
De klachten ontstaan doordat de bloedvaten van het been door aderverkalking vernauwd zijn. Er kan onvoldoende bloed, en dus zuurstof,  naar de beenspieren worden aangevoerd. Dat zorgt voor pijnklachten tijdens het lopen, in uw voet, kuit, dijbeen of bil, afhankelijk van de plaats van de bloedvatvernauwing. Als u stilstaat, komen de spieren tot rust en kan het zuurstoftekort wordt aangevuld waardoor de klachten snel afnemen. Bij extra inspanning zullen de klachten eerder optreden omdat er dan meer zuurstof wordt gebruikt. Ook bij lage temperatuur zijn er sneller klachten omdat de bloedvaten door de kou iets samentrekken.

Risicofactoren voor het ontstaan van Claudicatio Intermittens
Wat voor hart- en vaatziekten in het algemeen geldt, gaat ook op voor ‘etalagebenen’. Roken is de grootste risicofactor. Wie een hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte in het bloed of suikerziekte heeft, kan eerder CI krijgen. Ook overgewicht en te weinig beweging zijn risicofactoren. Soms ‘zit het in de familie’ en kunt u er weinig aan doen. Meerdere risicofactoren versterken elkaar.

Wat kan fysiotherapie voor u betekenen?
Door de pijn bent u geneigd minder te gaan bewegen waardoor de klachten alleen maar verergeren en de kans op complicaties toeneemt. De fysiotherapeut helpt u om in beweging te blijven en om problemen te verminderen en te voorkomen. U ontvangt de juiste informatie en goede voorlichting. Samen streeft u naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. 

Looptraining
Doordat lopen pijn gaat doen, gaan veel mensen met CI op een andere, geforceerde manier lopen. Dit is bedoeld om klachten te vermijden, maar kost veel energie en is op den duur juist hinderlijk. Looptraining door de fysiotherapeut blijkt daarom heel effectief te zijn. Onder deskundige begeleiding leert u de coördinatie verbeteren en u kunt steeds verder lopen zonder pijn.

Wat kunt u zelf doen?
De klachten zijn vervelend, maar hoeven niet ernstig te zijn. Het is vooral belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Een belangrijk deel van de behandeling heeft u in eigen hand. Stoppen met roken, de juiste hoeveelheid beweging en eventueel afvallen zijn de belangrijkste aandachtspunten. Verder is een goede voetverzorging belangrijk om te voorkomen dat de slechte bloedtoevoer leidt tot slecht genezende wondjes of zweren.

Wandelen
Het is belangrijk om te blijven bewegen, ook al krijgt u er pijn door. Door elke dag te wandelen verbetert de bloedtoevoer in de benen. Geleidelijk kunt u steeds langer zonder klachten lopen. Bent u onzeker over uw mogelijkheden, vraag dan bij uw fysiotherapeut advies en begeleiding om op een verantwoorde manier te bewegen.

Vergoeding
Omdat wij zijn aangesloten bij het Chornisch Zorgnet worden de eerste 37 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding wordt meegenomen in het eigen risico van EUR 385.
Het is dus mogelijk dat de behandelingen onderdeel zijn van uw eigen risico.

Welke fysiotherapeuten behandelen Claudicatio Intermittens/etalagebenen?
U kunt terecht bij Astrid.

Meer informatie?
Kijk op www.etalagebenen.nl en www.chronischzorgnet.nl