Links

www.defysiotherapeut.com   

De site van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

www.fynon.nl   

Fynon brengt patiënten en fysiotherapiepraktijken bij elkaar en faciliteert fysiotherapeuten in het leveren van de beste zorg.

www.nvfb.nl    

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg.

www.psychosomatischefysiotherapie.nl    

Nederlandse Vereniging voor
Fysiotherapie volgens de
Psychosomatiek.

www.psychosomatiek.net    

Psychosomatische Fysiotherapeuten in de Stedendriehoek.

www.nvof.nl    

Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie.

www.dvn.nl    

Diabetesvereniging Nederland

www.de-nfg.nl    

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

www.nvfl.nl    

Nederlandse vereniging voor
Fysiotherapie binnen de Lymfologie

www.nvmt.nl    

Nederlandse vereniging voor
Manuele Therapie

www.hethartverloskunde.nl    

Verloskundige praktijk ’t Hart in Raalte

www.overijssel.longfonds.nl    

Patiëntenvereniging Longfonds Overijssel

 www.chronischzorgnet.nl 

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2200 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), long- en hartaandoeningen

Voetencentrum Wender

De podotherapeut is specialist op het gebied van de voet en alle klachten die daaruit voortkomen.
Voetencentrum Wender is om de maandag aanwezig bij ons op de Lifgerusstraat

www.dietisenpraktijkvip.nl 

Voeding is een belangrijk onderdeel in ons leven. De juiste voeding zorgt er mede voor dat we ons fit en gezond voelen. Als door een bepaalde ziekte of aandoening het wenselijk is om anders te eten, is niet altijd even makkelijk om zelf  de goede keuzes te maken binnen uw voeding en leefstijl. Het moet passen in uw persoonlijke situatie en moet praktisch zijn. Het gaat tenslotte om de praktijk! 

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie   

Voorlichtings- en vergelijkingswebsite voor zorgverzekeringen