Links

www.defysiotherapeut.com  

De site van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

www.fynon.nl  

Fynon brengt patiënten en fysiotherapiepraktijken bij elkaar en faciliteert fysiotherapeuten in het leveren van de beste zorg.

www.nvfb.nl   

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg.

www.psychosomatischefysiotherapie.nl   

Nederlandse Vereniging voor
Fysiotherapie volgens de
Psychosomatiek.

www.psychosomatiek.net   

Psychosomatische Fysiotherapeuten in de Stedendriehoek.

www.nvof.nl   

Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie.

www.dvn.nl   

Diabetesvereniging Nederland

www.de-nfg.nl   

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

www.nvfl.nl   

Nederlandse vereniging voor
Fysiotherapie binnen de Lymfologie

www.nvmt.nl   

Nederlandse vereniging voor
Manuele Therapie

www.hethartverloskunde.nl   

Verloskundige praktijk ’t Hart in Raalte

www.overijssel.longfonds.nl   

Patiëntenvereniging Longfonds Overijssel

 

www.chronischzorgnet.nl 

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2200 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), long- en hartaandoeningen

Voetencentrum Wender
De podotherapeut is specialist op het gebied van de voet en alle klachten die daaruit voortkomen.
Voetencentrum Wender is om de maandag aanwezig bij ons op de Lifgerusstraat
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie  

Voorlichtings- en vergelijkingswebsite voor zorgverzekeringen