Keurmerken

 

Blij en trots zijn wij met het behalen van onze status tot Pluspraktijk van Achmea en Topzorgpraktijk van Menzis.

Topzorg Menzis          Pluspraktijk

Wat is een PlusPraktijk/Topzorgpraktijk
Een PlusPraktijk of Topzorgpraktijk is een fysiotherapieprakrijk die niet alleen voldoet aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaat. Bijvoorbeeld met aanvullende programma’s (beweegprogramma’s, fysiofitness) of het inzichtelijk maken van de kwaliteit.

Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van onze fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

Samenwerking
Wij werken ook samen met onder andere diëtisten, podotherapeuten of artsen van bijvoorbeeld Deventer Ziekenhuis en Isala, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben. Ook dit is een reden waarom wij deze externe certificering hebben behaald.

Hogere vergoeding
Achmea en Menzis vindt het belangrijk dat fysiotherapeuten goede kwaliteit leveren.  Om dat te stimuleren, wordt er een hogere vergoeding uitgekeerd voor de werkzaamheden. Zo leveren de verzekeraars een bijdrage aan meer kwaliteit in de fysiotherapie.

 


Sinds 1 april 2014 is fysiotherapie de Stam in het bezit van het HKZ Cerfiticaat.

 


Wat is het HKZ Certificaat?

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Als een organisatie het certificaat behaalt, betekent dit dat de instelling:
– goed georganiseerd is
– cliënten centraal stelt
– continu werkt aan optimalisering van het aanbod
– betrouwbare resultaten presenteert
– voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

Toetsing
Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels.

Geldigheid
Als de certificerende instelling constateert dat uw organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij een HKZ Certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.