Fysiotherapie

De fysiotherapeut is De Specialist in het functioneren van het menselijk lichaam als het gaat om houding en beweging.

Als u gehinderd wordt in het normale bewegen door pijn, stijfheid, blessures, ziekten, ouderdom of na een operatie, dan kan de fysiotherapeut u helpen. U krijgt de juiste begeleiding en advies, afgestemd op uw probleem, en er wordt o.a. gebruik gemaakt van oefeningen, massage en medische trainingstherapie.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
Vanaf januari 2006 heeft u geen verwijzing meer nodig voor de fysiotherapeut. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een screening uit, hiermee wordt vastgesteld of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunt u bijvoorbeeld worden doorgestuurd naar de huisarts.

De eerste afspraak
Als u een verwijzing heeft, of uit de screening blijkt dat u voor fysiotherapie in aanmerking komt, volgt een gesprek en een onderzoek om uw klachten zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Hierna krijgt u uitleg over de klachten en wordt er een behandelplan opgesteld dat met u wordt besproken. U wordt verzocht om bij elke behandeling een handdoek mee te nemen. Neemt u bij uw eerste afspraak uw verzekeringspas mee zodat de gegevens correct genoteerd kunnen worden.

Vervolgafspraken
Mocht u onverhoopt uw afspraak niet na kunnen komen, dan kun u uw afspraak afzeggen of verplaatsen. Dit dient u echter minimaal 24 uur van tevoren te doen. Een niet nagekomen afspraak kan in rekening worden gebracht.

Vergoeding
Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract. Mochten wij met uw zorgverzekeraar geen contract hebben dan krijgt u een rekening thuis. Deze kunt u dan zelf declareren. Let op: in de meeste gevallen dient u aanvullend verzekerd te zijn om fysiotherapie vergoed te krijgen.

Klachten
U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken aan uw fysiotherapeut of aan een van de praktijkhouders. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Dossierinzage
De fysiotherapeut houdt een dossier bij van uw klachten, behandelingen en vorderingen. U hebt altijd recht op inzage in dit dossier. De informatie die in dit dossier staat is vertrouwelijk en de therapeut zal alleen met uw toestemming informatie aan andere behandelaars geven als die hierom vragen.

Kwaliteitsbeleid
Wij staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF, dit betekent dat we werken volgens de landelijke richtlijnen en alle medewerkers regelmatig na- en bijscholing volgen.

Nadere informatie over de verschillende specialisaties vindt u in de betreffende folders in de wachtruimte en op deze website, u kunt de collega’s natuurlijk ook persoonlijk om advies vragen.

www.defysiotherapeut.com