Betalingsvoorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelings overeenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, kunnen in rekening worden gebracht.
 • Wij verzoeken u de rekening binnen 14 dagen te betalen.
 • U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA0596600321 ten name van
  Fysiotherapie De Stam. Graag het declaratienummer vermelden.
 • U kunt ook een digitaal betaalverzoek ontvangen per email. In de email staat een
  Tikkie betaallink. Wanneer u hier op klikt kunt u via iDEAL betalen.
 • Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 • De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen. Na het verstrijken van deze termijn bent u in verzuim. Wij schakelen dan een incassobureau in. Deze kosten brengen wij in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.