Bekkenfysiotherapie

Collega Marloes volgt de opleiding ‘Geregistreerd Bekkenfysiotherapeut’. Een aantal specifieke behandelingen mag Marloes niet uitvoeren.
Wilt u weten of u met uw klacht door Marloes behandeld kan worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie richt zich op de behandeling en preventie van klachten in het hele buik-, bekken- en lage ruggebied bij zowel mannen als vrouwen, kinderen en ouderen. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem en omgekeerd.

Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, vergoed door uw zorgverzekeraar. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, is afhankelijk van de verzekeraar en de verschillende pakketten.
Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut heeft na de opleiding tot algemeen fysiotherapeut een 3 jarige opleiding gevolgd om zich te specialiseren in het bekken en bekkenbodemgebied. Deze bekkenfysiotherapeuten staan in een speciaal register vermeld, zie www.nvfb.nl

De spieren in de lage rug, buik en bekken spelen een belangrijke rol bij houding en beweging. Daarbij hebben de bekkenbodemspieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten. De spieren kunnen te zwak zijn of juist te gespannen, soms is de kracht wel goed, maar worden ze niet op het juiste moment gebruikt. Niet iedereen voelt deze spieren goed waardoor bewuste controle soms niet mogelijk is. De bekkenfysiotherapeut kan u helpen de controle over deze bekkenbodemspieren te herwinnen.

Met welke klachten kunt u terecht bij de bekkenfysiotherapeut?

  • ongewild verlies van urine en/of ontlasting
  • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten, vaak plassen
  • plasproblemen: moeilijk kunnen (uit)plassen, slechte straal, nadruppelen
  • moeizame stoelgang
  • verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
  • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
  • seksuele problematiek, gerelateerd aan de functiestoornissen van de bekkenbodem.
  • fysiotherapeutische begeleiding voor en/of na operaties in de onderbuik
  • bekkenpijn, al dan niet in relatie tot zwangerschap en bevalling

Tijdens uw eerste bezoek zal de bekkenfysiotherapeut uitvoerig de tijd nemen om uw klachten goed in kaart te brengen. Dit wordt gedaan met behulp van een uitgebreid vraaggesprek en een daarop volgend  fysiotherapeutisch onderzoek.
Vervolgens wordt met behulp van platen uitleg gegeven over de klacht, wat de fysiotherapeut voor u kan doen en wat uw eigen inbreng kan zijn. Soms geeft de bekkenfysiotherapeut u adviezen t.a.v. toilethouding, vocht- en vezelintake.

Tijdens de behandeling wordt u geleerd de spieren rond het bekken te herkennen en te gebruiken, zodat de bekkenbodem en de omliggende spieren en organen (weer) een samenwerkend geheel worden. Om de bekkenbodemspieren weer op een adequate manier te gebruiken wordt gebruik gemaakt van oefentherapie. Als het voor iemand moeilijk is deze (voor hem onbekende) spiergroepen en functies te herkennen kan gebruik gemaakt worden van myofeedback, elektrostimulatie of een rectale ballon. Soms is juist ontspanning van de bekkenbodemspieren en de omringende spieren belangrijk (bv. bij pijnklachten, vaginisme) en maken ontspanningsoefeningen deel uit van de behandeling.

De bekkenfysiotherapeut adviseert en helpt u bij het herwinnen van controle over het plassen en het ontlasten, zowel voor het ophouden als het ledigen hiervan.

Voor meer informatie:
Incontinentie: www.allesoverurologie.nl
Gynaecologie: www.nvog.nl of www.nvog-documenten.nl
Ontlasting: www.mlds.nl
Bekkenklachten: www.nvfb.nl of www.spineandjoint.nl
Seksuologie: www.vaginisme-info.nl