Dry Needling

Bij dry needling worden de spieren met een dunne naald aangeprikt, waardoor ze snel en langdurig ontspannen raken. Waar de naalden bij acupunctuur vaak wat langer in het lichaam blijven zitten, wordt de spier bij dry needling slechts kortdurend geprikkeld. In tegenstelling tot acupunctuur richt dry needling zich niet op energiebanen in het lichaam, maar op het ontspannen van de spieren van het ‘bewegingsapparaat’. Dry needling werkt op specifieke punten in de spieren, zogenaamde ‘triggerpoints’. Dit zijn knopen in de spieren, die naast de lokale drukpijn ook vaak een (uitstralende) pijn verderop in het lichaam veroorzaken. Dry needling zorgt ervoor dat pijnklachten verlicht worden en dat u gemakkelijker kunt bewegen.

Uw fysiotherapeut zal door middel van een gesprek en een gericht onderzoek eerst uw klacht nader analyseren. Spieren die uw pijn mogelijk veroorzaken worden onderzocht en getest op mogelijk aanwezige triggerpoints. De behandeling is gericht op het laten afnemen van deze triggerpoints. Via het gericht aanprikken met het naaldje worden deze triggerpoints gedeactiveerd. U krijgt oefeningen en gerichte adviezen mee om de verbeterde situatie te behouden.

Dry needling is onderdeel van uw normale behandeling. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze fysiotherapeuten.